MUNDAKirolA!!!

MUNDAKirolA!!!

miércoles, 9 de septiembre de 2020

ISLA KALE KIROLDEGIA ZABALTZERA DOA / PRÓXIMA APERTUTA POLIDEPORTIVO ISLA KALE

  EGUN ON GUZTIOI,

KIROLDEGIA URRIAN  ZABALTZEKO ASMOA DAUKAGU, 
ASTELEHENETIK OSTIRALERA.
ORDUTEGI BERRIA: 
* 9:00-13:00 ETA 16:00-21:45 ZABALIK                                                                                  * 13:00-16:00 ITXITA.
GIMNASIOA: GOIZEZ ZABALIK EGONGO DA:  9:00-13:00 , 
                           ARRATSALDEZ ITXITA.

KIROLDEGIA, ASTEBURUAN ITXITA EGONGO DA.


EN OCTUBRE, SI TODO VA BIEN, SE ABRIRÁ EL POLIDEPORTIVO DE LUNES A VIERNES.
NUEVO HORARIO: 
* 9:00-13:00 ETA 16:00-21:45 ABIERTO                                                                                  * 13:00-16:00 CERRADO.
GIMNASIO: A LA MAÑANA ABIERTO:  9:00-13:00 , 
                        POR LA TARDE CERRADO.


EL POLIDEPORTIVO, EL FIN DE SEMANA PERMANECERÁ  CERRADO.


ISLA KALE KIROLDEGIAREAREN ARAUDIA / NORMAS PARA USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO ISLA KALE


INSTALAZIOAREN ERABILTZAILEAK ERANTZUNKIDETASUNA DU JARDUERA-ESPAZIO SEGURU ETA OSASUNGARRI BAT ERRAZTEN DUTEN BALDINTZA GUZTIAK BETETZEKO:


* INSTALAZIORA SINTOMEKIN EZ SARTZEA                                           
* 1,5m-ko SEGURTASUN DISTANTZIA MANTENTZEA          

  

* ESKUEN-GARBITASUNA ETA MUSUKOA ERABILTZEA       
    
                                                                        

* ADIERAZITAKO EDUKIERAK ERRESPETATZEA                
   

* ERABILITAKO MATERIALA GARBITZEA                                    
   

* JARDUERA EGITEKO PLAIERA ALDAKETA 

   


ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODOS LAS NORMAS PARA GARANTIZAR UN ESPACIO DEPORTIVO SEGURO Y SALUDABLE:


* NO ENTRAR A LA INSTALACIÓN CON SÍNTOMAS 


* MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 1,5m


* LIMPIEZA DE MANOS Y USO DE LA MASCARILLA


* RESPETAR LAS INDICACIONES


* LAVAR EL MATERIAL UTILIZADO


* CAMBIARSE EL CALZADO PARA LA ACTIVIDAD


GIMNASIOAREN ERABILERA / GIMNASIO: NORMAS DE USO (PROTOCOLO COVID19)

1.- GOIZEKO ORDUTEGIA: 9:00-13:00 ASTELEHENETIK OSTIRALERA.                                                                                    ASTEBURUAN ITXITA.

2.- ALDEZ AURRETIK HITZORDUA ESKATU:TELEFONOZ (688 717 824), 
      ASTELEHENETIK OSTIRALERA (10:00-13:00).

3.- BESTE PERTSONA BATENTZAT ERRESERBATZEKO AUKERARIK GABE ETA
      ERABILIKO EZ DIREN PLAZAK LAGATZEKO AUKERARIK GABE.

4.- KIROLA EGITEKO ERABILIKO DUTEN PLAIERAK EZIN DIRA KALETIK   
     EKARRITAKOAK IZAN.

5.- KOMUNAK ZABALIK EGONGO DIRA DUTXAK ITXITA.

6.- GIMNASIORA SARTU AURRETIK ESKU GARBIKETA.

7.- GEHIENEZ 2 PERTSONA BARRUAN. PERTSONEN ARTEKO KONTAKTU
      FISIKORIK GABE. 1,5mko SEGURTASUN DISTANTZIA MANTENDUZ.

8.- ERABILI OSTEAN MAKINA ETA MATERIALA NAHITAEZ GARBITU BEHAR DA.

9.- ITXAROTEKO UNEAN NAHITAEZKOA DEN 1,5m-ko DISTANTZIA FISIKOA.

10.- MUSUKOEN ERABILERA DERRIGORREZKOA DA ESPAZIO GUZTIETAN.

11.- KIROLARIEK BI ESKUOHIAL EKARRI BEHAR DUTE: IZERDIRAKO ETA    
        MAKINERAKO.

12.- IZERDI-KONTZENTRAZIOA EGON DIREN “LEKUAK” GARBITU BEHAR DIRA.

13.- ESTERILLA ERABILI NAHI IZANEZ GERO, ETXETIK EKARRI BEHAR DA.

14.- EKINTZA BUKATU OSTEAN IRTEERA KANTXAKO “EMERGENTZI-ATETIK” EGIN   BEHAR DA.

15.- NORBERAREN ARDURA DA SINTOMAK IZANEZ GERO EZ SARTZEA.


PROTOKOLO HAU PANDEMIAREN BILAKAERAREN ARABERA EGUNERATUKO DA.GIMNASIO ERRESERBARAKO BARNE-ARAUDIA:


1.- ASTEAN 3 ERRESERBA. HITZORDUA ESKATZEKO TELEFONOZ (688 717 824),    
 ASTELEHENETIK OSTIRALERA: 10:00 13:00.

2.- ORDUBETE EGUNERO (45 minutu jarduera + 15 minutu garbiketa).

3.- ABONATUEK HITZORDUA ERRESERBATU DEZAKETE AURREKO ASTEAN
      ASTELEHENETIK OSTIRALERA.

4.- 65 URTETIK GORAKO ABONATUEK, NAHI IZANEZ GERO, ERRESERBA POLIAN         BERTAN EGIN DEZAKETE BERTAKO ARDURADUNAGAZ (ARANTZA).

5.- ERRESERBAK HITZORDUA ESKATUTAKO ORDENAREN ARABERA EGINGO DA. 1.- HORARIO DE MAÑANA: 9:00-13:00. DE LUNES A VIERNES.                                                                                                       FIN DE SEMANA CERRADO.                                                    
2.- CON CITA PREVIA, TELÉFONO (688 717 824),DE LUNES A VIERNES,  10:00-13:00.     
3.- NO SE PODRÁ RESERVAR A UN TERCERO NI CEDER LA PLAZA RESERVADA.
4.- EL CALZADO A UTILIZAR NO PODRÁ SER EL MISMO CALZADO UTILIZADO EN    LA CALLE.                                                                                                                                       
5.- SE PODRÁN UTILIZAR LOS BAÑOS, LAS  DUCHAS NO. 
6.- LIMPIEZA DE MANOS ANTES DE ENTRAR AL GIMNASIO. 
7.- COMO MÁXIMO 2 PERTSONA DENTRO. SIN CONTACTO FÍSICO.
      MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 1,5m.

8.- ES OBLIGATORIA LA LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y MATERIAL TRAS SU USO POR  PARTE DEL USUARIO.
9.- EN CASO DE ESPERA MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 1,5m.
10.- OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA EN TODOS LOS ESPACIOS. 
11.- LOS USUARIOS DEBERÁN TRAER DOS TOALLAS: PARA EL SUDOR Y 
        LIMPIEZA DE MÁQUINAS.
12.- HABRÁ QUE LIMPIAR LOS ESPACIOS CON CONCENTRACIÓN DE SUDOR.
13.- SI SE DESEA UTILIZAR LA ESTERILLA HABRÁ QUE TRAERLA DE CASA. 
14.- SALIDA POR LA “PUERTA DE EMERGENCIAS” UNA VEZ FINALIZADA LA 
        ACTIVIDAD.
15.- ES RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL NO ENTRAR A LAS INSTALACIONES EN   
CASO DE TENER SÍNTOMAS.ESTE PROTOCOLO SE ACTUALIZARÁ EN  FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA


GIMNASIO: RESERVA-CITA PREVIA.


1.- 3 RESERVAS A LA SEMANA. CITA PREVIA TELEFÓNICA (688 717 824),    
DE LUNES A VIERNES: 10:00 13:00.

2.- UNA HORA AL DÍA (45 minutos de actividad física + 15 minutos limpieza).

3.- LA RESERVA DE LA CITA SE PODRÁ REALIZAR UNA SEMANA ANTES.
     DE LUNES A  VIERNES.

4.- LOS ABONAD@S MAYORES DE 65 AÑOS, SI LO DESEAN, PODRÁN REALIZAR
LA RESERVA EN EL POLIDEPORTIVO CON LA RESPONSABLE (ARANTZA).

5.- LA RESERVA SE LLEVARÁ A CABO SEGÚN EL ORDEN  DE LLAMADA.

martes, 4 de agosto de 2020

PROTOKOLO COVID19: KIROL TALDEEN ISLA KALE KATXAREN ERABILERA

1.- TALDE BAKOITZAK BERE “OSASUN ARDURADUNA” IZAN BEHAR DU.


2.- ALDELEKUAK ITXITA EGONGO DIRA BAINA KOMUNAK ZABALIK.


3.- TALDEKA SARTU KANTXARA HARMAILAKO SARRERA ERABILIZ. 
     TENPERATURA HARTU eta ESKUAK GARBITU.


4.- SARTZEN DIREN GUZTIEK KIROL FUNTZIOA IZAN BEHAR DUTE.


5.- KIROL TALDE BAKOITZAK ESKUAK GARBITZEKO BERE GELA EKARRI BEHAR            
     DU ETA TALDEKO MATERIAL GUZTIA ERABILI OSTEAN GARBITU BEHAR DU.


6.- KIROLA EGITEKO ERABILIKO DUTEN PLAIERAK EZIN DIRA KALETIK 
     EKARRITAKOAK IZAN.


7.- HARMAILAN ETA KANTXAN EZIN DA JENDERIK EGON.


8.- MUSUKOEN ERABILERA, KANTXAK EZIK, DERRIGORREZKOA DA ESPAZIO 
     GUZTIETAN.


9.- BOTILA INDIBIDUALAK ERABILI BEHAR DIRA, EZIN DA PARTEKATU.


10.- KIROLARIEK, IZERDIRAKO BI ESKUOHIAL EKARRI BEHAR DUTE: 
      IZERDIRAKO eta KONTAKTUA SAIHESTEKO (INSTALAKUNTZAKO EDOZIEN 
      MATERIAL (BANKUA, LURRA...) ERABILTZERAKOAN ESKUOHIALA JARRIZ).


11.- IZERDI-KONTZENTRAZIOA EGON DIREN “LEKUAK” GARBITU BEHAR DIRA.


12.- EKINTZA BAKARKAKO ARIKETETARA GIDATUA JOAN BEHAR, SEGURTASUN  
        DISTANTZIA BERMATUZ.


13.- KIROLARIEN ARTEKO KONTAKTUAK ESKATZEN DUTEN ARIKETARIK EZ DIRA 
        EGIN BEHAR.


14.- PETOAK, KAMISETAK, ESKUOHIALAK... EZIN DIRA PARTEKATU.


15.- ENTRENAMENDUAK EZIN DU 1,15KO IRAUPENA GAINDITU.


16.- ENTRENAMENDU BATETIK BESTERA GUTXIENEZ 15 MINUTUKO TARTEA 
        EGON BEHAR, ESPAZIOAREN AIREZTAPENA SUSTATZEKO.


17.- ENTRENAMENDUA BUKATU OSTEAN IRTEERA KANTXAKO “EMERGENTZIA 
        ATETIK” EGIN BEHAR DA.


18.- HURRENGO TALDEA SARTUKO DA BEHIN AURREKO TALDEA KANPOAN 
        DAGOENEAN. KANTXA BARRUAN BAKARRIK TALDE BAT (ZUMBA/BOXEO). 


19.- TALDEAREN ARDURA DA SINTOMAK DITUZTEN KIROLARIK EZ SARTZEA.


PROTOKOLO HAU EZ BETETZEAK, TALDEAK ANTOLATUTAKO ENTRENAMENDU GUZTIAK ETETEA EKARRIKO DU. PROTOKOLO HAU PANDEMIAREN BILAKAERAREN ARABERA EGUNERATUKO DA.OSASUN ARDURADUNAJARRAIAN AIPATZEN DIREN NEURRIAK BEHAR BEZALA BETETZEN DIRENAZ ARDURATUKO DEN ETA BERNATUKO DUEN PERTSONA:


 1.- ENTRENAMENDU HASIERAN TENPERATURA HARTZEA KIROLARIEI ETA HAIEKIN HARREMANETAN DAUDEN TEKNIKARIA GUZTIEI, ETA ARRETA BEREZIA JARTZEA SINTOMATOLOGIAREN AGERPENARI. 


2.- ENTRENAMENDU GUZTIETAN PARTE-HARTZEEN ZERRENDA-KONTROLA ERAMATEA ETA UDALETXEKO KIROL ARDURADUNAGAZ PARTEKATZEA.


3.- KIROLARIEK NAHIZ TALDE TEKNIKOKO KIDEEK ENTRENAMENDUTIK KANPO MUSUKOAK ERABILTZEA ETA SEGURTASUN DISTANTZIA ERRESPETATZEA.


4.- COVID-19ren BALIZKO FOKUEN JARRAIPENA EGITEA KIROLARIEN HURBILEKO EREMUETAN (BIZI DIREN HERRIA, LANTOKIA, FAMILIA, etab.), OSASUN SAILAK HERRIOTAR GUZTIENTZAT EZARRITAKO IRIZPIDE OROKORREN ARABERA.


5.- COVID-19ren SINTOMATOLOGÍA ANTZEMANEZ GERO, OSASUN ARDURADUNAK, OSAKIDETZAKO ZERBITZUETARA BIDALIKO DU KASUA, OSASUN PUBLIKOKO PROTOKOLOAK APLIKATZEKO.

UDALETXEKO KIROL ARDUNADUNARI ABISUA EMAN.