miércoles, 9 de septiembre de 2020

GIMNASIOAREN ERABILERA / GIMNASIO: NORMAS DE USO (PROTOCOLO COVID19)

1.- GOIZEKO ORDUTEGIA: 9:00-13:00 ASTELEHENETIK OSTIRALERA.                                                                                    ASTEBURUAN ITXITA.

2.- ALDEZ AURRETIK HITZORDUA ESKATU:TELEFONOZ (688 717 824), 
      ASTELEHENETIK OSTIRALERA (10:00-13:00).

3.- BESTE PERTSONA BATENTZAT ERRESERBATZEKO AUKERARIK GABE ETA
      ERABILIKO EZ DIREN PLAZAK LAGATZEKO AUKERARIK GABE.

4.- KIROLA EGITEKO ERABILIKO DUTEN PLAIERAK EZIN DIRA KALETIK   
     EKARRITAKOAK IZAN.

5.- KOMUNAK ZABALIK EGONGO DIRA DUTXAK ITXITA.

6.- GIMNASIORA SARTU AURRETIK ESKU GARBIKETA.

7.- GEHIENEZ 2 PERTSONA BARRUAN. PERTSONEN ARTEKO KONTAKTU
      FISIKORIK GABE. 1,5mko SEGURTASUN DISTANTZIA MANTENDUZ.

8.- ERABILI OSTEAN MAKINA ETA MATERIALA NAHITAEZ GARBITU BEHAR DA.

9.- ITXAROTEKO UNEAN NAHITAEZKOA DEN 1,5m-ko DISTANTZIA FISIKOA.

10.- MUSUKOEN ERABILERA DERRIGORREZKOA DA ESPAZIO GUZTIETAN.

11.- KIROLARIEK BI ESKUOHIAL EKARRI BEHAR DUTE: IZERDIRAKO ETA    
        MAKINERAKO.

12.- IZERDI-KONTZENTRAZIOA EGON DIREN “LEKUAK” GARBITU BEHAR DIRA.

13.- ESTERILLA ERABILI NAHI IZANEZ GERO, ETXETIK EKARRI BEHAR DA.

14.- EKINTZA BUKATU OSTEAN IRTEERA KANTXAKO “EMERGENTZI-ATETIK” EGIN   BEHAR DA.

15.- NORBERAREN ARDURA DA SINTOMAK IZANEZ GERO EZ SARTZEA.


PROTOKOLO HAU PANDEMIAREN BILAKAERAREN ARABERA EGUNERATUKO DA.GIMNASIO ERRESERBARAKO BARNE-ARAUDIA:


1.- ASTEAN 3 ERRESERBA. HITZORDUA ESKATZEKO TELEFONOZ (688 717 824),    
 ASTELEHENETIK OSTIRALERA: 10:00 13:00.

2.- ORDUBETE EGUNERO (45 minutu jarduera + 15 minutu garbiketa).

3.- ABONATUEK HITZORDUA ERRESERBATU DEZAKETE AURREKO ASTEAN
      ASTELEHENETIK OSTIRALERA.

4.- 65 URTETIK GORAKO ABONATUEK, NAHI IZANEZ GERO, ERRESERBA POLIAN         BERTAN EGIN DEZAKETE BERTAKO ARDURADUNAGAZ (ARANTZA).

5.- ERRESERBAK HITZORDUA ESKATUTAKO ORDENAREN ARABERA EGINGO DA. 1.- HORARIO DE MAÑANA: 9:00-13:00. DE LUNES A VIERNES.                                                                                                       FIN DE SEMANA CERRADO.                                                    
2.- CON CITA PREVIA, TELÉFONO (688 717 824),DE LUNES A VIERNES,  10:00-13:00.     
3.- NO SE PODRÁ RESERVAR A UN TERCERO NI CEDER LA PLAZA RESERVADA.
4.- EL CALZADO A UTILIZAR NO PODRÁ SER EL MISMO CALZADO UTILIZADO EN    LA CALLE.                                                                                                                                       
5.- SE PODRÁN UTILIZAR LOS BAÑOS, LAS  DUCHAS NO. 
6.- LIMPIEZA DE MANOS ANTES DE ENTRAR AL GIMNASIO. 
7.- COMO MÁXIMO 2 PERTSONA DENTRO. SIN CONTACTO FÍSICO.
      MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 1,5m.

8.- ES OBLIGATORIA LA LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y MATERIAL TRAS SU USO POR  PARTE DEL USUARIO.
9.- EN CASO DE ESPERA MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 1,5m.
10.- OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA EN TODOS LOS ESPACIOS. 
11.- LOS USUARIOS DEBERÁN TRAER DOS TOALLAS: PARA EL SUDOR Y 
        LIMPIEZA DE MÁQUINAS.
12.- HABRÁ QUE LIMPIAR LOS ESPACIOS CON CONCENTRACIÓN DE SUDOR.
13.- SI SE DESEA UTILIZAR LA ESTERILLA HABRÁ QUE TRAERLA DE CASA. 
14.- SALIDA POR LA “PUERTA DE EMERGENCIAS” UNA VEZ FINALIZADA LA 
        ACTIVIDAD.
15.- ES RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL NO ENTRAR A LAS INSTALACIONES EN   
CASO DE TENER SÍNTOMAS.ESTE PROTOCOLO SE ACTUALIZARÁ EN  FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA


GIMNASIO: RESERVA-CITA PREVIA.


1.- 3 RESERVAS A LA SEMANA. CITA PREVIA TELEFÓNICA (688 717 824),    
DE LUNES A VIERNES: 10:00 13:00.

2.- UNA HORA AL DÍA (45 minutos de actividad física + 15 minutos limpieza).

3.- LA RESERVA DE LA CITA SE PODRÁ REALIZAR UNA SEMANA ANTES.
     DE LUNES A  VIERNES.

4.- LOS ABONAD@S MAYORES DE 65 AÑOS, SI LO DESEAN, PODRÁN REALIZAR
LA RESERVA EN EL POLIDEPORTIVO CON LA RESPONSABLE (ARANTZA).

5.- LA RESERVA SE LLEVARÁ A CABO SEGÚN EL ORDEN  DE LLAMADA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario